Przejdź do treści
 • ul. Niegocińska 5, Wilkasy, 11-500 Giżycko
 • tel (+48) 512 642 212
 • opening hours godziny otwarcia

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych w
Akademickim Związku Sportowym
Centralnym Ośrodku Sportu Akademickiego Ośrodku
w Wilkasach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego Ośrodek w Wilkasach;
 2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych – marek.szlachta@azs-wilkasy.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów wykonania usług hotelowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług hotelowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi hotelowej;
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna wraz z zgodą marketingową

Klauzula informacyjna wraz z zgodą marketingową dla nieletnich